Logo
Logo

Hotline: 0982 811 833

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự

Do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh, công ty chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau đây:

1/ THỢ CƠ KHÍ: 05 NAM

2/CÔNG NHÂN SẢN XUẤT: 10 NAM, 10 NỮ

3/THỢ SƠN: 01 NAM

4/ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ: 01 NAM/NỮ

5/ THỢ ĐÚC: 02 NAM